αιδούμαι

αἰδοῡμαι (-έομαι) (Α) μτγν. και αἰδῶ, -έω
Ι. (ως ενεργητικό) προκαλώ τον σεβασμό κάποιου, εμπνέω σεβασμό
ΙΙ. (ως αποθετικό) αιδούμαι
1. αισχύνομαι, ντρέπομαι
2. (με ηθ. σημ.) φοβάμαι, σέβομαι
3. σέβομαι τη δυστυχία τού άλλου, συμπονώ, συμμερίζομαι
4. (στη δικανική γλώσσα) α) συγχωρώ, συμφιλιώνομαι
λέγεται για συγγενή δολοφονημένου, που επιτρέπει στον δολοφόνο να επανέλθει από την εξορία
β) (για δολοφόνο) συγχωρούμαι, βρίσκω συγχώρεση.
[ΕΤΥΜΟΛ. < *αἰδέσ-ομαι < αἰδώς.
ΠΑΡ. (αρχ. μσν.) αἰδέσιμος
αρχ.
αἴδεσις, αἰδεστός, αἰδήμων
μσν., αἰδεστικός].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αἰδοῦμαι — αἰδέομαι to be ashamed pres ind mp 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αίδεσις — αἴδεσις η (Α) [αἰδοῡμαι] 1. στάση σεβασμού 2. συγχώρεση, συγγνώμη …   Dictionary of Greek

  • αίδομαι — αἴδομαι (Α) ποιητικός τύπος τού αἰδοῡμαι*, αλλά πολύ αρχαιότερός του. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολογίας. Η λ. αποτελεί πιθ. παρεκτεταμένη μορφή τής ΙΕ ρίζας *ais «σέβομαι, τιμώ, λατρεύω» (πρβλ. γερμ. Εhre «τιμή» < αρχ. άνω γερμ. era). Η οδοντική… …   Dictionary of Greek

  • αιδέσιμος — Ο σεβάσμιος, ο έντιμος, ο σεμνός. 0 Παυσανίας (Λακων. 5,6) αποκαλεί το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα Πελοποννησέοις πάσιν αιδέσιμον. Το επίθετο α. χρησιμοποιείται επίσης και για ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας ή κατόχους υψηλού αξιώματος «ήγετο …   Dictionary of Greek

  • αιδήμων — αἰδήμων ( ονος), ον (Α) σεμνός, ντροπαλός, συνεσταλμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < αἰδοῦμαι. ΠΑΡ. αἰδημοσύνη, μσν. αἰδημονικός] …   Dictionary of Greek

  • αιδήφρων — αἰδήφρων ( ονος), ο (Α) κατά τον Ησύχιο, «αισχυντηρός». [ΕΤΥΜΟΛ. < αἰδοῦμαι + φρων < φρήν] …   Dictionary of Greek

  • αιδεστός — αἰδεστός, ή, όν (Α) σεβαστός, αξιοσέβαστος. [ΕΤΥΜΟΛ. < αἰδοῦμαι. ΠΑΡ. μσν. αἰδεστικός] …   Dictionary of Greek

  • αιδώ — (I) αἰδώ, η (Α) η αιδώς*. (II) αἰδῶ, ( έω) (Α) βλ. αιδούμαι …   Dictionary of Greek

  • επαιδούμαι — ἐπαιδοῡμαι, έομαι (Α) 1. ντρέπομαι 2. απόλ. αισθάνομαι τύψεις, μετανοώ 3. (με αιτ.) σέβομαι, φοβάμαι κάποιον («μηδὲ τὸν βιοδότην θεὸν ἐπαιδεσθείς», Πλάτ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + αιδούμαι «ντρέπομαι»] …   Dictionary of Greek

  • καταιδούμαι — καταιδοῡμαι, έομαι (Α) 1. (για όποιον εκτιμώ και σέβομαι για την ηλικία ή την αρετή του) ντρέπομαι πάρα πολύ, φοβάμαι 2. ενεργ. καταιδῶ καταισχύνω, ντροπιάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + αἰδοῦμαι «σέβομαι, ντρέπομαι» (< αἰδώς)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.